ചിണ്ടന്‍ തവള ബോളു വിഴുങ്ങി. കണ്ടവര്‍ കണ്ടവര്‍ ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. "പേക്രോം പേക്രോം..." ചിണ്ടന്‍ ഉരുണ്ടു നീങ്ങി. പിന്നാലെ ചിണ്ടനെ കണ്ടവരും കുതിച്ചു നീങ്ങി. കയറ്റത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ ചിണ്ടന് കയറാനാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും കൂടി തള്ളിത്തള്ളി ചിണ്ടനെ മുകളിലെത്തിച്ചു. ചിണ്ടന്‍ താഴേക്ക് നോക്കി. "പേക്രോം പേക്രോം..." അതൊന്ന് കരഞ്ഞുനോക്കി. അപ്പോഴേക്കും താഴേക്ക് ഉരുണ്ടുപോയി. ഉരുണ്ടുരുണ്ടുരുണ്ട് കുതികുതിച്ച് പറപറന്നു. പന്തു കളിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ചിണ്ടന്റെ വരവ് ആദ്യം കണ്ടത്. അതു കണ്ട്…
മനുഷ്യര്‍ മലയൊക്കെ ഇടിച്ചുനശിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയ പ്പോള്‍ ഒരു കുഞ്ഞി മണ്‍കുന്ന് ബാക്കിയായി. കുന്നില്‍ രണ്ടു കുഞ്ഞിമരവും കുറച്ച് കുഞ്ഞിച്ചെടികളും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാറ്റടിക്കുമ്പോള്‍ കുന്നിന് പേടിയാവും. വെയിലു മൂക്കുമ്പോഴും കുന്നിന് പേടിയാവും. അപ്പോള്‍ മരം പറയും; ചെടികളും പറയും : “പേടിക്കേണ്ട കുന്നേ ഞാന്‍ കൂടെ യില്ലേ?” അങ്ങനെ മഴക്കാലമായി. “ചുറ്റിലെ വലിയ മലകളെല്ലാം പോയി ഇനി എനിക്കു പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനാവില്ല.” കുന്ന് സങ്കടത്തോടെ മരങ്ങളോടും ചെടിക ളോടും പറയാന്‍ തുട…
ഇപ്പയും ലിപ്പയും ഇപ്പയും ലിപ്പയും കളിക്കുകയായിരുന്നു. ഓടിച്ചാടി, പന്തുപോയ വഴിയെ കുതിച്ചുപായുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് പന്തെവിടെയോ ഒളിച്ചത്. ചെടികള്‍ക്കിടയില്‍ തന്നെയാണ്. നോക്കാം. ചെടികളൊക്കെ വകഞ്ഞ് മാറ്റിയപ്പോള്‍ അതാ അവ പിണങ്ങിച്ചുരുണ്ട് ഉറങ്ങുന്നു. അയ്യോ ഇത്രയും ദേഷ്യമോ ചെടികള്‍ക്ക്? ഇപ്പയും ലിപ്പയും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. തേടുമ്പോഴൊക്കെ അവ പിന്നേയും ചുരുണ്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പന്തിന്റെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും ഈ ചെടികള്‍. നമുക്ക് പന്തെടുക്കാതെ പോവാം. ഇപ്പയും ലിപ്പയും സങ്കടത്തോടെ തിരിഞ്ഞുനോക്കി തിരിഞ്ഞുനോക്കി നടന്നു. അപ്പോഴതാ ചുരുണ്ടവയെല്ലാം ഉറക്കമുണര്‍ന്ന് ചിരിക്കുന്നു.…
കുമ്പളംകട്ട കള്ളൻ ആരാ ചാര്വോ കുമ്പളം കട്ടു? ഞാനല്ലമ്മേ കോരു. ആരാ കോര്വോ കുമ്പളം കട്ടു? ഞാനല്ലമ്മേ ചാരു. ആദ്യം കുമ്പളം കണ്ടതാരാ? ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഞാനല്ല!! ആദ്യം കുമ്പളം തൊട്ടതാരാ? ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഞാനല്ല!! കുമ്പളം തോളിൽ വച്ചതാരാ? ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഞാനല്ല!! കുമ്പളം കട്ടോനെ ഞാൻ പറയാം തോളിൽപ്പൊടി കാണും കട്ടായം വേഗത്തിൽ കോരുവതാ തോളിൽ തട്ടി കണ്ടവരെല്ലാം ചിരിച്ചുപോയി. കുമ്പളം കട്ടവനോർത്തതില്ല കുമ്പളം കാട്ടും പൊടിക്കൈകൾ!!…
Page 1 of 11